សកម្មភាពតម្លើងប្រព័ន្ធជីភី(GPS) និង​អត្ថប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់វា

Published 08-Apr-2018 / 11:37:45 am

ក្រុមហ៊ុន​ 7Gates System Co.,Ltd​ យើងខ្ញុំមានតម្លើងប្រព័ន្ធជីភីអេសគ្រប់ប្រភេទប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបង់រំលស់រថយន្ត ជួលរថយន្ត តាក់សុី រថយន្តឈ្នួល ​ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផ្សេងៗ

** អត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ GPS
-តាមដានរថយន្តបានគ្រប់ទីកន្លែង
-ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនើប
-បញ្ជាពន្លត់ម៉ាស៊ីន
-ចាក់សារឡើងវិញសកម្មភាពចល័តបានរយះពេល៣ខែ
-ប្រាប់ម៉ោងរាល់ពេលបញ្ឆេះ
-បង្ហាញstreet view
-ស្តាប់សម្លេងបាន
-បង្ហាញថារថយន្តកំពុងចត ឫធ្វើដំណើរ
-មានរបាយការណ៏សកម្មភាពជាច្រើន
-កំណត់ទីតាំង ចេញ-ចូល
ពត៌មានបន្ថែម 087 777 567, 090288887
https://www.facebook.com/7gates.System/

You may like this